Миссия, Көзқарас және Мақсатымыз

 

Миссиясы: Дәлелді медицина негізінде сапаны, қолжетімділікті, үздіксіздікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ететін пациентке бағдарланған амбулаторлық-емханалық көмек көрсету.

Көзқарас: Денсаулық сақтаудың инновациялық бағдарламаларын іске асыру негізінде сапалы және қол жетімді медициналық көмек көрсететін бәсекеге қабілетті, қарқынды дамып келе жатқан ұйым. Біздің қызметіміздің басымдығы – алғашқы медициналық-санитарлық көмектің әлеуметтік бағдарланған моделі, салауатты өмір салтының дағдыларын насихаттау және қалыптастыру, тұрғындардың денсаулығына ортақ жауапкершілікті тәрбиелеу.

Мақсаты: Тегін медициналық көлем аясында алғашқы медико – санитарлық арнайы мамандандырылған көмекті жеткілікті, сапалы және халыққа қауіпсіз түрде көрсету, сонымен қатар профилактикалық, диагностикалық және емдік шараларды да үздіксіз қолдану.