«Городская поликлиника № 4»Зерттеулердің бар жоқтығы туралы мәлімет

Информация о наличии тестов в Центре лабораторных технологий

Медициналық қызметтердің тарификаторы 

Қызметтің толық коды

Қызметтің атауы

Нәтиженің дайын болуы

Реагенттің бар/ жоқтығы туралы мәлімет 27.01.2017

1

2

3

4

5

 

B01.000.000

Жалпы клиникалық әдістер

 

 

 

B01.000.001

Қолмен жасалатын әдістер

 

 

1

B01.004.001

Зимницкий бойынша  несепті қол әдісімен талдау 

1 жұмыс күні

Бар

2

B01.005.001

Нечипоренко бойынша несепті қол әдісімен тексеру 

1 жұмыс күні

Бар

3

B01.054.001

БК-ға қақырықты қол әдісімен бактериоскопиялау 

1 жұмыс күні

Бар

4

B01.073.001

Нәжісті (копрограмма) жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу

1 жұмыс күні

Бар

5

B01.075.001

Қақырықты жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу

1 жұмыс күні

Бар

6

B01.080.001

Бөлінетін  уретраны жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу

1 жұмыс күні

Бар

7

B01.100.001

Нәжістегі қарапайымдылар мен гельминттерді қол әдісімен анықтау

1 жұмыс күні

Бар

8

B01.101.001

Малярияға қол әдісімен зерттеу ("жуан тамшы", қан жағындысы)

1 жұмыс күні

Бар

9

B01.104.001

Нәжістегі жасырын қанды сапалы қол әдісімен анықтау

1 жұмыс күні

Бар

10

B01.109.001

Перианустық қырындыны   қол әдісімен анықтау

1 жұмыс күні

Бар

 

B01.000.002

Талдауышта

 

 

11

B01.077.002

Несепті талдауышта жалпы клиникалық (несеп тұнбасындағы жасуша элементтерінің санын есептеумен физико-химиялық құрамы) зерттеу

1 жұмыс күні

Бар

12

B01.078.002

Барлық жасуша элементтерінің (лейкоциттер, эритроциттер, бактериялар, цилиндрлер, эпителий) абсолюттік санын есептеу арқылы талдауышта несепті зерттеу

1 жұмыс күні

Бар

13

B01.300.002

Несептегі нәруызды (сандық) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

14

B01.479.002

Несептегі тәуліктік протеинурияны талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

 

B02.000.000

Гематология

 

Бар

 

B02.000.001

Қол әдісімен

 

Бар

15

B02.061.001

Қандағы эритроциттердің отыру жылдамдығын (ЭОЖ) қол әдісімен анықтау

1 жұмыс күні

Бар

16

B02.528.001

Қандағы  лейкоформуланы қол әдісімен санау

1 жұмыс күні

Бар

17

B02.532.001

Қандағы ретикулоциттерді қол әдісімен санау

1 жұмыс күні

Бар

18

B02.534.001

Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау 

1 жұмыс күні

Бар

 

B02.000.002

Талдауышта

 

 

19

B02.061.002

Эритроциттердің отыру жылдамдығы (ЭОЖ)  талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

20

B02.113.002

Талдағыштағы қан жасушаларының сандық бейнесі берілген 34 параметрлі қанның жалпы талдауы

1 жұмыс күні

Бар

 

B03.000.000

Клиническая химия (биохимия)

 

 

 

B03.000.001

Қол әдісімен

 

 

21

B03.116.001

Қан сарысуындағы  "C" реактивтік нәруызды  (СРН) жартылай сандық/ сапалы қол әдісімен анықтау

1 жұмыс күні

Жок

 

B03.000.002

Талдауышта

 

 

22

B03.397.002

Қан сарысуындағы жалпы нәруызды талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

23

B03.156.002

Қан сарысуындағы альбуминді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

24

B03.372.002

Қан сарысуындағы төменгі тығыздықтағы  липопротеидтерді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Жок

25

B03.371.002

Қан сарысуындағы жоғарғы тығыздықтағы липопротеидтерді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Жок

26

B03.155.002

Қан сарысуындағы аланинаминотрансферазды (АЛаТ) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

27

B03.435.002

Қан сарысуындағы тікелей  билирубинді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

28

B03.398.002

Қан сарысуындағы жалпы  билирубинді талдауышта анықтау в сыворотке крови на анализаторе

1 жұмыс күні

Бар

29

B03.293.002

Қан сарысуындағы  аспартатаминотрансферазды  (АСаТ) талдауышта анықтау 

1 жұмыс күні

Бар

30

B03.526.002

Қан сарысуындағы сілтілік фосфатазаны талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

31

B03.316.002

Қан сарысуындағы гаммаглютамилтранспептидазаны (ГГТП) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

32

B03.367.002

Қан сарысуындағы  лактатдегидрогиназаны (ЛДГ) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

33

B03.403.002

Қан сарысуындағы жалпы  альфа-амилазаны талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

34

B03.375.002

Қан сарысуындағы магнийді (Mg) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

35

B03.348.002

Қан сарысуындағы калийді (K) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

36

B03.353.002

Қан сарысуындағы кальцийді (Ca) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

37

B03.514.002

Қан сарысуындағы  хлоридтерді (Cl) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

38

B03.389.002

Қан сарысуындағы натрийді (Na) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

41

B03.340.002

Қан сарысуындағы темірді  (Fe) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

42

B03.394.002

Қан сарысуының қанықсыз темір байлағыштық қабілетін (ҚТБҚ)  талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

43

B03.500.002

Қан сарысуындағы ферритинді талдауышта анықтау

Жок

Жок

44

B03.485.002

Қан сарысуындағы трансферинді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

45

B03.401.002

Қан сарысуындағы жалпы  холестеринді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

46

B03.486.002

Қан сарысуындағы  триглициридтерді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

47

B03.335.002

Қан сарысуындағы глюкозаны талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

48

B03.555.002

Талдауышта глюкозаның  толеранттылығына тест

1 жұмыс күні

Бар

49

B03.386.002

Қан сарысуындағы несепнәрді  талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

50

B03.363.002

Қан сарысуындағы  креатининді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

51

B03.387.002

Қан сарысуындағы несеп қышқылын талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

52

B03.115.002

Қан сарысуында "C" реактивті нәруызын сандық анықтау

1 жұмыс күні

Бар

53

B03.437.002

Қан сарысуындағы ревматоидты факторды  талдауышта сандық анықтау

1 жұмыс күні

Бар

54

B03.206.002

Қан сарысуындағы "O" антистрептолизинін талдауышта сандық анықтау

1 жұмыс күні

Жоқ

56

B03.328.002

Қандағы гликозилацияланған гемоглобинді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

57

B03.382.002

Несептегі микроальбуминді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

58

B03.362.002

Несептегі креатининді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

59

B03.850.002

Қан сарысуындағы фосфорды (P) талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

60

B03.551.002

Қан сарысуындағы дәрілік заттың мөлшерін талдауышта анықтау-

такролимус!

Жок

Бар

61

B03.551.002

Қан сарысуындағы дәрілік заттың мөлшерін талдауышта анықтау-

циклоспорин!

5 жұмыс күні

Бар

 

B04.000.000

Коагулология

 

Бар

 

B04.000.002

Талдауышта

 

Бар

62

B04.149.002

Талдауышта плазмадағы белсендендірілген жартылай тромбопластин уақытын анықтау (БЖТУ)

1 жұмыс күні

Жок

63

B04.379.002

Қан плазмасында анализатормен (ПВ-ПТИ-МНО) протромбинді индекс (ПТИ) пен халықаралық қалыпты қатынасын (ХҚҚ) кезекті есептеумен протромбин уақытын (ПУ) анықтау 

1 жұмыс күні

Бар

64

B04.501.002

Қан плазмасындағы фибриногенді талдауышта анықтау

1 жұмыс күні

Бар

 

B06.000.000

Иммунология

 

 

 

B06.000.005

Иммуноферменттік талдау (ИФТ)

 

 

68

B06.196.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында инсулинге антиденелерді анықтау

5 жұмыс күні

Бар

69

B06.204.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреоглобулинге  антиденелерді анықтау

5 жұмыс күні

Бар

70

B06.202.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреопироксидазаға (а-ТПО) антиденелерді анықтау

3 жұмыс күні

Бар

71

B06.283.005

Қан сарысуында вирусты гепатит В-ның НВс антигеніне Ig М-ді ИФТ әдісімен анықтау

5 жұмыс күні

Бар

72

B06.338.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында  дегидроэпиандростеронды (ДГЭА) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

73

B06.346.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында  инсулинді анықтау

5 жұмыс күні

Бар

74

B06.361.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы кортизолды анықтау

Жок

Жок

75

B06.369.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында ЛГ (лютеиндеуіш гормон) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

77

B06.399.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында жалпы ПСА (простат-спецификалы антиген) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

78

B06.400.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында жалпы Т4 (тиреод гормон фракция 4) анықтау

3 жұмыс күні

Бар

79

B06.414.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында ісік антигенін (СА 15-3) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

80

B06.415.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында ісік антигенін (СА 19-9) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

81

B06.432.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы прогестеронды анықтау

5 жұмыс күні

Бар

82

B06.433.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында пролактинді анықтау

5 жұмыс күні

Жок

83

B06.444.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында еркін ПСА (F-простат-спецификалы антиген) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

84

B06.445.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында еркін тироксинді (Т4)  анықтау

3 жұмыс күні

Бар

85

B06.446.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында еркін  трийодтиронинді (Т3) анықтау

3 жұмыс күні

Бар

86

B06.449.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында соматотроп гормонды анықтау

5 жұмыс күні

Бар

87

B06.450.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында С-пептидін анықтау

Жок

Жок

88

B06.464.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында В гепатиты вирусының HBs антигеніне сомалық антиденелерді анықтау

5 жұмыс күні

Жок

89

B06.467.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында D гепатитының вирусына сомалық антиденелерді анықтау

5 жұмыс күні

Бар

90

B06.469.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында C гепатитының вирусына сомалық антиденелерді анықтау (растайтын)

5 жұмыс күні

Бар

91

B06.475.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында В гепатиты вирусының HBс антигеніне сомалық антиденелерді анықтау

5 жұмыс күні

Бар

92

B06.481.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреод гормон фракция 3 жалпы (Т3) анықтау

3 жұмыс күні

Бар

93

B06.482.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы тестостеронды анықтау

5 жұмыс күні

Бар

94

B06.484.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуында  тиреотроп гормонды (ТТГ) анықтау

3 жұмыс күні

Бар

95

B06.512.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы  ФСГ (фолликул стимуляциялаушы  гормон) анықтау

5 жұмыс күні

Бар

96

B06.527.005

ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы эстрадиолды анықтау

5 жұмыс күні

Бар

 

B06.000.006

Иммунохемилюминисценция

 

 

97

B06.127.006

Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында В гепатитының HBsAg вирусын анықтау

3 жұмыс күні

Бар

98

B06.179.006

Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында  В гепатиты вирусының НВе антигеніне  антиденелерді анықтау

3 жұмыс күні

Бар

99

B06.464.006

Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында B гепатитының HBs вирусының антигеніне сомалық антиденелерді  анықтау

3 жұмыс күні

Бар

100

B06.470.006

Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында C гепатитының вирусына сомалық антиденелерді анықтау

3 жұмыс күні

Бар

101

B06.475.006

Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында B гепатиты вирусының HBs антигеніне сомалық антиденелерді анықтау

3 жұмыс күні

Бар

 

B06.000.012

Серология

 

 

102

B06.670.012

ID -карталарындағы Кумбстың тікелей емес тестінде антиэритроцитарлық антиденелерді анықтау (сапалы тест)

2 жұмыс күні

Бар

103

B06.671.012

ID-карталарындағы Кумбстың тікелей емес тестінде антиэритроцитарлық титрді анықтау

2 жұмыс күні

Бар

104

B06.673.012

Моноканалды реагенттермен ABO жүйесі бойынша қан тобын анықтау (цоликлон)

2 жұмыс күні

Бар

105

B06.677.012

Қанның резус-факторын анықтау

2 жұмыс күні

Бар

106

B06.681.012

Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу

1 жұмыс күні

Бар

 

B08.000.000

Гистопатология и цитология

 

 

107

B08.743.001

Мұрын қуысының шырышты қабығынан алынған қырындының риноцитограммасы 

2 жұмыс күні

Бар

108

B08.746.001

Цитологиялық зерттеу  (Романовский-Гимзе, Папаниколай, Diff-Qwik, Май-Грюнвальд, Грамм, Паппенгейм бойынша бояу)

3 жұмыс күні

Бар

Вы здесь: Главная Зертханалық тех.орталығы Зерттеулердің бар жоқтығы туралы мәлімет